Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Herdenking overlijden

Veel mensen vinden het prettig om een herinneringsbijeenkomst bij te wonen. Dit houdt de herinnering aan hun dierbaren levend. Er zijn verschillende georganiseerde herdenkingsbijeenkomsten waaraan u kunt meedoen.

Jaarlijkse herinneringsbijeenkomst Meander Uitvaartbegeleiding

Jaarlijks – begin april – organiseren wij een herdenkingsavond voor nabestaanden. De nabestaanden gedenken dan hun geliefden met kaarsen, gedichten en een verhaal over omgaan met rouw. Verder is er livemuziek. Wie een dierbare heeft verloren, draagt deze een leven lang mee in verhalen, in zijn herinnering en in zijn hart. De avond voor naasten geeft de gelegenheid om hier concreet vorm aan te geven. Naasten die wij in het afgelopen jaar hebben begeleid ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Anderen die de avond graag willen bijwonen zijn ook van harte welkom. Informatie over locatie, datum en tijdstip vindt u in de agenda. Ook plaatsen wij een uitnodiging in de plaatselijke kranten.

Hofvliet Villa Zwolle - Meander Uitvaartbegeleiding
Bijzondere uitvaartideeën

Wereldlichtjesdag – herdenking overlijden kind

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen overal ter wereld om 19.00 uur een kaarsje aan om overleden kinderen te herdenken. Hierdoor ontstaat door de verschillende tijdzones een lint van licht over de wereld. Het maakt niet uit welke leeftijd de kinderen hadden. Niet alleen ouders, ook broers en zussen staan stil bij het overlijden van hun geliefd gezinslid. Wereldlichtjesdag is zo een teken dat deze kinderen nooit vergeten worden. Op de website Wereldlichtjesdag staat een overzicht van plaatsen waar een samenkomst is.

Kerkelijke herinneringsbijeenkomsten

Kerkgenootschappen organiseren hun eigen herinneringsbijeenkomsten. De Rooms-katholieke Kerk gedenkt haar overledenen op 2 november (Allerzielen). Protestantse kerken hebben geen gezamenlijke vaste datum voor het gedenken hun overledenen, maar de meeste kerken kiezen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november), Oudejaarsavond, Allerheiligen (1 november) of de zondag voor Advent.

Vragen? Neem contact op

16076_meander_hofvliet_028