Altijd zelf de keuze over de invulling
en de kosten van een uitvaart

Zeventigers

De begeleiding van naasten houdt voor ons op de dag van de uitvaart niet op. De dag na de uitvaart bezoeken we de naasten zodat ze hun ervaringen over het afscheid met ons kunnen delen. Vaak zijn er vragen na zo’n indrukwekkende dag. Het blijkt meestal goed om zo kort na de uitvaart samen terug te kijken. Bovendien heeft de uitvaartbegeleidster de naasten in de dagen tussen overlijden en het afscheid dagelijks bezocht. Het is niet prettig als je dan de eerste dag na de uitvaart niemand meer ontvangt.

Lees verder

Verbazende ontwikkelingen

Inmiddels verzorgt Meander Uitvaartbegeleiding al sinds vele jaren uitvaarten in Zwolle en daarbuiten. In die jaren hebben we er vooral aandacht aan besteed dat mensen op hun eigen manier afscheid konden nemen. Dat was namelijk 20 jaar geleden nog niet vanzelfsprekend. Ik zie nu echter ook een ontwikkeling die een teruggaan in de tijd lijkt te zijn: het ontstaan van uitvaartondernemingen die standaardpakketten aanbieden. Met enige verbazing heb ik me afgevraagd waardoor deze vorm van uitvaart anno nu ook weer enigszins in zwang komt en ik heb dan ook wat marktonderzoek gedaan om die vraag te kunnen beantwoorden.

Lees verder

Lachen

Ik werd laatst gebeld door een journalist. Hij wilde meer weten over nieuwe rituelen bij uitvaarten. Hadden wij daar ervaring mee? Uiteraard. Ik vertelde welke ontwikkelingen wij waarnemen, hoe mensen omgaan met het feit dat ze steeds vaker geen kerkelijke rituelen tot hun beschikking hebben en hoe ze dan prachtige andere manieren vinden om te gedenken. Ik vertelde ook dat de ontmoeting na de samenkomst voor veel naasten belangrijker wordt. Vroeger was dat puur het afsluitende gedeelte.

Lees verder

Intiem afscheid nemen

Ik las laatst op internet dat mensen vandaag de dag een sterke behoefte aan rituele vormgeving van belangrijke en ingrijpende levensmomenten hebben. Er stond verder: ‘Er ontstaan nieuwe rituelen (scheidingsrituelen, rituelen m.b.t. bermmonumenten, stille tochten e.d.), waarbij het niet zelden gaat om een mix van allerlei rituele elementen uit diverse tradities. Het merendeel van de mensen in Nederland heeft zich losgemaakt van levensbeschouwelijke instanties, maar de behoefte aan rituelen is altijd wel gebleven. Ook de verandering van onze eenheidscultuur in een multiculturele samenleving draagt daar aan bij’.

Lees verder

Gekke dingen

Over ons vakgebied, dat van uitvaartbegeleiders, bestaan nog steeds veel vragen. Eigenlijk heel logisch; wanneer verdiep je je nou in zo’n lastig onderwerp? Toch zou ik soms graag willen dat mensen er meer van begrijpen. Meer begrijpen van waar het bij een uitvaart om gaat, wat de kern is van dit belangrijke overgangsritueel.

Lees verder

(Voor)gesprekken

We worden zeer regelmatig uitgenodigd door mensen die voordat een overlijden heeft plaatsgevonden met ons in gesprek willen over de mogelijkheden bij een uitvaart. Soms is er nog niets aan de hand maar hebben mensen concrete vragen. Maar we worden ook vaak gebeld als mensen (ernstig) ziek zijn. Die mensen vinden het over het algemeen een fijne gedachte dat er al iets voor de uitvaart is geregeld zodat ze na het overlijden niet overal mee bezig hoeven. Of ter geruststelling dat hun wensen kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder

Harry Mens

Harry Mens heeft een crematorium gebouwd. Heeft u er al iets over gehoord en gezien op tv of in bladen? Hij heeft er volop aandacht voor gekregen in de media. Een van de redenen daarvan is vast dat tot nu toe niet bekend was dat Harry Mens iets met de uitvaartbranche te maken had. Bij mijn weten had hij dat ook niet trouwens. Maar een aantal jaren geleden bedacht hij – zo schrijft HP de Tijd in een interview met hem dat in september jl. in het blad verscheen – dat ‘cremeren weer leuk moet worden’.

Lees verder

Zegeningen tellen

Een deel van ons werk bestaat uit wat wij ‘voorgesprekken’ noemen. Mensen geven om diverse redenen aan dat ze ons willen spreken voordat er sprake is van een overlijden.

Lees verder

Het is maar een woordje

“Het is alweer jaren geleden, maar hij is er nog vrijwel dagelijks mee bezig”.

Lees verder

Geen zwarte kraai maar een…..

Als er iets is dat mensen niet willen als ze een uitvaart moeten regelen, dan is het een ‘eng’ mens over de vloer krijgen.

Lees verder

Ode aan Jannie

Begin december, als ik op een feestje ben, gaat ‘s avonds de telefoon. Ik word gebeld door Z. Ik ken hem doordat ik een paar maanden daarvoor de uitvaart van zijn vader heb begeleid. Hij vraagt of ik langs wil komen.

Lees verder

Begrafenisgeld gaat op aan hulp

De Stentor kopte eind maart jl. (in een artikel van Anne Boer) dat veel ouderen zich door de bezuinigingen in de zorg genoodzaakt het geld dat zij hadden gereserveerd voor hun uitvaart, te gebruiken voor zorg die zij nodig hebben.

Lees verder