Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Gewoon afscheid

Voordat ik een uitvaartbedrijf startte, volgde ik de opleiding tot uitvaartbegeleider. In die tijd liep ik stage bij Jan Kroneman. Wat heb ik veel van deze man geleerd! Ik kende hem doordat hij de uitvaart van mijn zoon had begeleid. Dat had hij op een onvergetelijke manier gedaan. Hij gaf me alle ruimte voor mijn emoties en dat moet het een en ander van hem gevergd hebben, want ik was vooral opstandig. Hij kwam iedere dag langs en was daardoor voor mij een baken in woelige, ellendige baren. Zijn zorg voor onze overleden zoon was ontroerend. Hij kende na 1 dag alle belangrijke familieleden bij name, wat erg warm voelde. Kortom: ik ben hem eeuwig dankbaar voor de manier waarop hij er toen voor mij, voor ons was.

Lees verder

Verdriet

In een nieuwe column van rouwdeskundige Daan Westerink, las ik de kop: ‘Je kunt me niet verdrietig maken. Ik ben het al’. Zonder de column op dat moment te lezen, wist ik precies waar het stuk over ging, namelijk over de gemiste kansen als het gaat om omgaan met mensen in rouw.

Lees verder
Rouwvervoer

Onderdeel van de natuur

Duurzaamheid is een woord dat je momenteel te pas en te onpas hoort en als bijna geen ander aan inflatie lijdt. Het wordt soms een holle frase, we halen er onze schouders bij op. Dat is gevaarlijk. Want om als menselijke soort op aarde te overleven zullen we onze manier van leven toch echt moeten veranderen. En nee, niemand is te klein om positieve impact te maken. Ook een uitvaartbedrijf kan een bijdrage leveren aan het behoud van de aarde. We moeten niet bij de pakken neerzitten. Meander Uitvaartbegeleiding laat het niet bij woorden maar komt in actie. Met succes. Als gecertificeerde GreenLeave Uitvaartonderneming draagt het werkelijk haar steentje bij.

Lees verder
Uitvaartlocaties

Wensen

Ik zag laatst foto’s van toen ik net begon te werken als uitvaartbegeleider. Dat is 22 jaar geleden, ik was 27 jaar. Op de foto zag ik er echter ouder uit dan nu (uiteraard niet in mijn gezicht helaas). De kleding die ik daar draag: een lange rok tot net boven de enkels, een zwarte blouse met een zwarte blazer en een heel lange jas eroverheen. Qua kleur is er niet veel veranderd; we dragen bij uitvaarten nog steeds standaard zwart. Maar wel eigentijds. Soms een jurk of rok, soms een pak: een beetje afhankelijk van wat er bij de naasten past.

Lees verder

Zeventigers

De begeleiding van naasten houdt voor ons op de dag van de uitvaart niet op. De dag na de uitvaart bezoeken we de naasten zodat ze hun ervaringen over het afscheid met ons kunnen delen. Vaak zijn er vragen na zo’n indrukwekkende dag. Het blijkt meestal goed om zo kort na de uitvaart samen terug te kijken. Bovendien heeft de uitvaartbegeleidster de naasten in de dagen tussen overlijden en het afscheid dagelijks bezocht. Het is niet prettig als je dan de eerste dag na de uitvaart niemand meer ontvangt.

Lees verder

Verbazende ontwikkelingen

Inmiddels verzorgt Meander Uitvaartbegeleiding al sinds vele jaren uitvaarten in Zwolle en daarbuiten. In die jaren hebben we er vooral aandacht aan besteed dat mensen op hun eigen manier afscheid konden nemen. Dat was namelijk 20 jaar geleden nog niet vanzelfsprekend. Ik zie nu echter ook een ontwikkeling die een teruggaan in de tijd lijkt te zijn: het ontstaan van uitvaartondernemingen die standaardpakketten aanbieden. Met enige verbazing heb ik me afgevraagd waardoor deze vorm van uitvaart anno nu ook weer enigszins in zwang komt en ik heb dan ook wat marktonderzoek gedaan om die vraag te kunnen beantwoorden.

Lees verder

Lachen

Ik werd laatst gebeld door een journalist. Hij wilde meer weten over nieuwe rituelen bij uitvaarten. Hadden wij daar ervaring mee? Uiteraard. Ik vertelde welke ontwikkelingen wij waarnemen, hoe mensen omgaan met het feit dat ze steeds vaker geen kerkelijke rituelen tot hun beschikking hebben en hoe ze dan prachtige andere manieren vinden om te gedenken. Ik vertelde ook dat de ontmoeting na de samenkomst voor veel naasten belangrijker wordt. Vroeger was dat puur het afsluitende gedeelte.

Lees verder

Intiem afscheid nemen

Ik las laatst op internet dat mensen vandaag de dag een sterke behoefte aan rituele vormgeving van belangrijke en ingrijpende levensmomenten hebben. Er stond verder: ‘Er ontstaan nieuwe rituelen (scheidingsrituelen, rituelen m.b.t. bermmonumenten, stille tochten e.d.), waarbij het niet zelden gaat om een mix van allerlei rituele elementen uit diverse tradities. Het merendeel van de mensen in Nederland heeft zich losgemaakt van levensbeschouwelijke instanties, maar de behoefte aan rituelen is altijd wel gebleven. Ook de verandering van onze eenheidscultuur in een multiculturele samenleving draagt daar aan bij’.

Lees verder

Gekke dingen

Over ons vakgebied, dat van uitvaartbegeleiders, bestaan nog steeds veel vragen. Eigenlijk heel logisch; wanneer verdiep je je nou in zo’n lastig onderwerp? Toch zou ik soms graag willen dat mensen er meer van begrijpen. Meer begrijpen van waar het bij een uitvaart om gaat, wat de kern is van dit belangrijke overgangsritueel.

Lees verder

(Voor)gesprekken

We worden zeer regelmatig uitgenodigd door mensen die voordat een overlijden heeft plaatsgevonden met ons in gesprek willen over de mogelijkheden bij een uitvaart. Soms is er nog niets aan de hand maar hebben mensen concrete vragen. Maar we worden ook vaak gebeld als mensen (ernstig) ziek zijn. Die mensen vinden het over het algemeen een fijne gedachte dat er al iets voor de uitvaart is geregeld zodat ze na het overlijden niet overal mee bezig hoeven. Of ter geruststelling dat hun wensen kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder

Harry Mens

Harry Mens heeft een crematorium gebouwd. Heeft u er al iets over gehoord en gezien op tv of in bladen? Hij heeft er volop aandacht voor gekregen in de media. Een van de redenen daarvan is vast dat tot nu toe niet bekend was dat Harry Mens iets met de uitvaartbranche te maken had. Bij mijn weten had hij dat ook niet trouwens. Maar een aantal jaren geleden bedacht hij – zo schrijft HP de Tijd in een interview met hem dat in september jl. in het blad verscheen – dat ‘cremeren weer leuk moet worden’.

Lees verder

Zegeningen tellen

Een deel van ons werk bestaat uit wat wij ‘voorgesprekken’ noemen. Mensen geven om diverse redenen aan dat ze ons willen spreken voordat er sprake is van een overlijden.

Lees verder