Altijd

zelf de keuze

over de invulling


en de

kosten van een uitvaart

Begraafplaats kiezen

Kiest u voor begraven? Dan beslist u zelf op welke begraafplaats u een graf aankoopt. In uw woonplaats, geboorteplaats of ergens anders. U kunt ook kiezen voor een natuurbegraafplaats. Of voor bovengronds begraven, waarbij iemand die is overleden in een grafkamer wordt bijgezet.

Begraafplaatsen in de gemeente Zwolle

Zwolle heeft negen begraafplaatsen en een crematorium. Sommige begraafplaatsen worden door de gemeente beheerd, andere zijn particulier. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn Meppelerstraatweg, Voorst, Windesheim en Het Heilige Kruis. Deze worden door de gemeente beheerd. De Israëlische begraafplaats aan de Kuyerhuislaan, begraafplaats Bergklooster, RK Kerkhof Zwolle en de RK begraafplaats in Wijthmen zijn particulier. Begraafplaats Bergklooster en Begraafplaats Kranenburg bieden zowel gemeentelijke als particuliere graven. Niet op alle genoemde begraafplaatsen worden nog nieuwe graven uitgegeven en de voorzieningen verschillen per locatie. Op de website van de gemeente Zwolle vindt u informatie over de verschillende begraafplaatsen.

3-koningshuis
Uitvaartlocaties - Koetshuis

Onze partners

Meander Uitvaartbegeleiding heeft nauwe contacten met R.K. Kerkhof Zwolle, begraafplaats Kranenburg en begraafplaats Bergklooster.

Begraafplaats Kranenburg

Kranenburg is in gebruik sinds 1933 en heeft de uitstraling van een park. Op deze begraafplaats is het sinds 2008 ook mogelijk om bovengronds begraven te worden in een galerijgraf. Daarnaast heeft Kranenburg verschillende urnentuinen met urnengraven.

Begraafplaats Bergklooster

Deze sfeervolle begraafplaats bestaat uit twee delen: Oud Bergklooster en Nieuw Bergklooster. U kunt op Bergklooster kiezen voor een particulier (eigen) graf of een algemeen graf. As kan worden bijgezet in een particulier urnengraf.

R.K. Kerkhof Zwolle

Dit in 1841 opgerichte R.K. Kerkhof is sinds 1998 een Rijksmonument. De begraafplaats bestaat uit verschillende velden, onder meer een kinderveld en een veld voor urnengraven. Ook is er een urnenmuur.

Overige begraafplaatsen in Zwolle

Andere begraafplaatsen in Zwolle zijn:

  • Begraafplaats Meppelerstraatweg – Op deze begraafplaats vinden alleen nog bijzettingen in familiegraven plaats. Er worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.
  • Begraafplaats Voorst (Westenholte) – Op Voorst liggen vooral overleden bewoners uit Westenholte. Er kunnen geen diensten worden gehouden. Wel is er een kleine wachtruimte en kan er een klok worden geluid.
  • Begraafplaats Windesheim – Op Windesheim liggen vooral overleden bewoners uit Windesheim. Er is ook een gedeelte voor urnengraven. Windesheim heeft geen aula.
  • Begraafplaats Het Heilige Kruis – Deze in 1960 gesloten begraafplaats aan de Buitengasthuisstraat is de oudste buitenkerkelijke begraafplaats van Zwolle.
  • Israëlische begraafplaats – Deze begraafplaats is eigendom van de Nederlands-Israëlitische Kerkgenootschap.

Begraafplaats kiezen? Wij beschikken over alle informatie. Maak een afspraak.

Hofvliet Villa Zwolle - Meander Uitvaartbegeleiding